Anja C. Andersen receives prize and nominated for TOYP 2006 – University of Copenhagen

Dark Cosmology Centre > Public Outreach > Press releases > Anja C. Andersen recei...

10 October 2006

Anja C. Andersen receives prize and nominated for TOYP 2006

Anja C. Andersen has been nominated for The Outstanding Young Person 2006 award of Junior Chamber International Danmark. The prize is awarded to one or more unique, young individuals as a recognition and honour of their leadership/engagement and entrepeneurship, showing an example for others to follow.

Press release from Selskabet for Naturlærens Udbredelse:

Lektor Anja C. Andersen blev tildelt det prestigebetonede Kirstine Meyer Legat den 9. oktober 2006 på Geologisk Museum for hendes forskningsindsats om stjernestøv.

Hendes tidlige arbejder omfattede epokegørende studier af interstellart materiale i meteoritter, udvundet ved meget omhyggelige kemiske analyser. Sådanne undersøgelser har bl.a. ført til påvisning af ekstremt små diamanter, dannet i atmosfærerne omkring røde kæmpestjerner. Hun har også spillet en væsentlig rolle i definitionen af et forslag til en lille rumsonde, Bering, til detektion og studier af asteroider. Anja C. Andersen indgår nu i DARK-centret, oprettet af Grundforskningsfonden med henblik på kosmologiske studier. Dette markerer en udvidelse af hendes forskningsindsats, hvor hendes hidtidige erfaringer vil være særdeles værdifuld. Dannelse af støv i det tidlige univers har spillet en stor rolle for udviklingen af de tidligste stjerner og dermed for syntesen af grundstoffer tungere end helium – et særdeles aktivt forskningsfelt, hvor udviklingen af observationsmulighederne åbner op for helt nye studier. Der er derfor ingen tvivl om, at Anja C. Andersen også fremover vil yde en særdeles værdifuld forskningsindsats, og hun ses som en af de mest lovende yngre danske astrofysiske forskere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bente Egaa, tlf.: 35 87 88 04 - snu@naturvidenskab.net.

Kirstine Meyer legatets fulde navn er ”Lektor, dr.phil., Fru Kirstine Meyer, f. Bjerrums Mindelegat” og det blev stiftet i 1942 af en kreds af kollegaer, som ønskede at ”sætte et minde om hende, som kunne bringe vidnesbyrd til kommende tider om den beundring, højagtelse og hengivenhed, som samtidige nærede for hende”. Blandt legatets stiftere var kollegaerne Niels og Olaf Bjerrum og studiekammeraten Hanna Adler der sammen med Kirstine Meyer i 1892 var blevet den første kvindelige magister i fysik, og Niels Bohr signerede vedtægten. Kirstine Meyer modtog Videnskabernes Selskabs guldmedalje i 1899 og blev Danmarks første kvindelige dr.phil. i fysik i 1909. Gennem hele sit liv var hun engageret i skolelovgivning, og hun havde en afgørende indflydelse på udformningen af kemi- og fysikundervisningen i gymnasiet.

Legatet er siden indstiftelsen uddelt 32 gange, blandt andet til den senere Nobelprismodtager Aage Bohr, og den senere rektor for Københavns Universitet, Ove Nathan.